קטלוג הספרים


להזמנה Amazon.com

מידע כללי | תוכנית עמיתים | "דברים כלשונם" | טופס הרשמה | צור קשר |

חווית לימוד ההלכה במדרשות
עיונים בגישת הלימוד, יחס למורכבות, והשלכות על מחויבות

מאת: ד"ר קרוליין פייזר ועמיתי 'עתיד'

חווית לימוד ההלכה במדרשות בודק את לימוד ההלכה לנשים הלומדות בארבע מדרשות שאחרי בית ספר תיכון. אנו חוקרים כיצד תלמידות לאחר שרות לאומי או צבאי חוות את לימוד ההלכה באופן כללי ובמיוחד כיצד הן מבינות ומקבלות את משמעות המורכבות שבהלכה. דרך ראיונות עומק עם תלמידות, ראשי מוסדות ובוגרות אנו מציירים תמונה של המטרות הייחודיות ודרכי הוראת ההלכה בכל מוסד ותגובת התלמידות לגישות ייחודיות אלו. בנוסף, אנו גם מתבוננים בנושא הרחב יותר של לימוד המורכבות שבהלכה וכיצד הוא משפיע על תפיסת התלמידות, מידת המחויבות שלהן והקיום של ההלכה. אנו דנים בהשלכות ממצאים אלו כדי לשפר את הוראת ולימוד ההלכה והבנת הצרכים החינוכיים בתקופתנו.

ד"ר קרוליין פייזר, חברת הסגל הבכיר בעמותת עתיד, היא פסיכולוגית קלינית בעלת קליניקה פרטית בירושלים. היא שימשה כרמי"ת במדרשת לינדנבאום בין השנים 1994-2003. בעבודה הקודמת בעמותת עתיד ד"ר פייזר פרסמה מדריך להתייחסות לבעיות אכילה במערכות חינוכיות דתיות.

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.