"...לפתח את
יכולתם לקבל
החלטות מלומדות
על חינוך הדורות
הבאים."

  

  

  

  

  


"...הבחנה חדה
וראייה רחבה
כדי לקדם את
פני האתגר
המכריע והקדוש
הזה."

   

  

  

 

  

"...דו-שיח
משמעותי
וחקר רציני
בין המשתתפים
לבין הסגל שלנו."

   

  

 

  

  


"תיאוריית
החינוך שעתיד
בוחנת עוזרת
לכל עמית
לפתח חזון
חינוכי לעצמו
ולקהילה שאותה
ינהיג..."

מידע כללי | תוכנית עמיתים | "דברים כלשונם" | טופס הרשמה | צור קשר |

מהו העתיד של החינוך היהודי ? מי יהיה חלק מההנהגה החינוכית בעתיד ?

עתיד הוקם על מנת לאפשר לגברים ונשים מוכשרים, בעלי מקצועות מכל התחומים, אשר יש להם רקע עשיר בלימוד תורה, לפתח את הכלים אשר יאפשרו להם לקבל החלטות שקולות לגבי החינוך של הדור הבא. הקמנו את עתיד על מנת לעזור לעצב את ההנהגה החינוכית העתידית בקהילתנו.

המנהיגים והחוזים האלו, יהוו בעתיד המנהיגים והחוזים האלו, יהוו בעתיד את המחנכים והמייסדים של מוסדות החינוך, חברי הוועד המנהל והכח שיכתיב את סדרי העדיפויות החינוכיות בתוככי הקהילה היהודית בארץ ובתפוצות.

עתיד מתמודד עם האתגרים בפילוסופיה של החינוך, ובחנוך בעולם יהודי טעון אידיאולוגיות. אנו חושפים את עמיתי התכנית לבעיות הקריטיות בחנוך-תוך כדי יצירת דיאלוג משמעותי ובירור מעמיק בין העמיתים לבין עצמם, ובינם לבין הצוות החינוכי.

בשנה האקדמית הקרובה, תכנית עתיד תורכב שוב ממבחר אנשים דתיים מצומצם אשר נראים כבעלי עתיד מבטיח כנוטלי חלק בהנהגה החינוכית העתידית. המשתתפים בדרך כלל נמצאים ב- 10-5 השנים הראשונות לקריירה המקצועית שלהם, והם בעלי תואר ראשון (או מקביל לו) לכל הפחות. המלגה ניתנת לשנתיים אקדמיות רצופות, והתכנית האקדמית מתחילה בספטמבר ומסתיימת ביוני (ועד בכלל). עיקר מרכיבי התכנית:

פגישות קבוצתיות בנושאים קריטיים בסדר היום של החינוך הדתי

הפגישות נערכות בימי שני* אחת לשבועיים בין השעות 21:00-19:00. בפגישותאלומתמקדיםבדינמיקה החינוכית בתוך הקהילה האורתודוכסית המודרנית או הדתית-לאומית. במסגרת זו נערכות מידי פעם פגישות עם אישים מובילים בתחום המנהיגות והחינוך היהודי. פגישות אלו מונחות על ידי חבר הפקולטה של עתיד, ומהווים הזדמנות לעמיתי התכנית "לעבד" את האתגרים העומדים בפניהם על ידי תכנית עתיד או מחייהם המקצועיים. העמיתים מגישים (בדואר אלקטרוני) מלפני המפגשים ניירות עמדה, אשר משמש כבסיס לנושאים עליהם ייסובו פגישות הסמינר. [*היום בשבוע נתון לשינוי.]

פרוייקט מחקר קבוצתי/אישי

כל קבוצת מחקר תעבוד על פרויקט הקשור לאחת הסוגיות בחינוך יהודי, שאותו מעוניינת עמותת "עתיד" לפתח. את עבודתה של כל קבוצת מחקר ילווה מנחה בכיר. מטרת הפרויקט, שיישא אופי מגוון, לצמצם את הפער שבין התיאוריה החינוכית לעולם המעשה עמו מתמודד העמית בחיי היום יום. כל קבוצת מחקר תיפגש אחת לשבועיים בימי שישי בין השעות 9:00-11:30 וזאת בנוסף לפגישות האשיות של כל עמית עם המנחה. בפגישות האישיות ידונו בהיבטים אישיים עמם מתמודד העמית בעבודתו המקצועית. כמו כן, ידון המנחה עם העמית גם בנושאים הקשורים לתחום אחריותו המצומצם של העמית מתוך העבודה הקבוצתית. בשנה השנייה של ההשתתפות בתוכנית, יוכל העמית לבקש לעבוד על נושא על פי בחירתו בהנחיית מנחה. למרות שהנושא צריך לקבל את אישור הצוות של "עתיד", העמית יכול לבחור ממגוון רחב של נושאים מתחום התעניינותו, כל עוד הוא יכול להצדיק את חשיבות הפרויקט לעצמו ואת תרומתו לקהילה.

מנחים אישיים

כל עמית או קבוצת פרוייקט יעבוד עם כל עמית או קבוצת פרוייקט יעבוד עם מנחה בכיר, אשר מעבר לתפקידו כמנחה למחקר, ישמש כמלווה ומדריך לעמית/ה בשילוב החומר מהתכנית אל תוך חייו/חייה המקצועיים והאישיים. על ידי הקשרים האישיים שנוצרים, אנו מספקים שותפות בעלת משמעות, אשר (ברמה אחת) מרחיבה את קשת הקשרים המקצועיים של העמית, ונותנת (ברמה העמוקה יותר) את ההדרכה האישית אשר נדרשת על מנת להביא מחנכים צעירים למפגש עם החשיבה העמוקה והייחודית החשובה להתפתחות האישית המתמדת שהעמיתים חווים. המנחים הבכירים מלווים את העמיתים בהמשך דרכם המקצועית והמחשבתית, ונשארים שותפים וקולגות של העמיתים לאורך כל הקריירה שלהם.

תינתן עדיפות למועמדים אשר מעונינים להיעזר בתכנית כהזדמנות להקים יוזמות חדשות בחנוך יהודי, בארץ או בחו"ל. כל עמית יקבל מילגה שנתית של $3,500 (דולר אמריקאי). המלגה ניתנת לשנתיים אקדמיות רצופות. שליטה באנגלית (פאסיבית) ועברית חובה. גישה יומית לאינטרנט ודואר-אלקטרוני חובה.

עתיד הינו ארגון עצמאי, הממומן באופן פרטי, אשר מטפח חשיבה חדשנית ומשמעותית בסוגיות הקריטיות העומדות בפני עולם החינוך הדתי, בקרב המנהיגים העתידיים בתחום-סטודנטים, מחנכים צעירים ואנשי מקצועות אחרים אשר ישמשו כמנהיגים קהילתיים. עתיד ממומן חלקית על ידי קרן חיים וחסד,TEI -חינוך התורני בישראל, קרן קשת ובתמיכתם של תורמים פרטיים.

המעוניינים בטפסי הרשמה מתבקשים לשלוח קורות חיים לדוא"ל apply@atid.org או לפקס 02-567-1723. מועמדים מתאימים יוזמנו להמשך תהליך ההרשמה. אנא הקפידו לציין את מספרי טלפון וכתובת דוא"ל, וגם את תאריך הלידה.
באחריותו של המועמד לוודא כי הקו"ח וכל החומר נתקבל על ידי משרדנו. לא יימשך הטיפול בטפסי פניה בלתי מושלמים.

תאריך אחרון להרשמה: 23 באפריל 2009. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון. מספר מקומות מוגבל.

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.