קטלוג הספרים


להזמנה Amazon.com

מידע כללי | תוכנית עמיתים | "דברים כלשונם" | טופס הרשמה | צור קשר |

הגות והתנהגות:
מקורות האמונה ולימוד מחשבת ישראל 
בקרב צעירים ישראליים דתיים ציוניים

מאת: יואל פינקלמן, יוחאי רודיק, ועמיתי 'עתיד'

במה תלמידים ציונים דתיים מאמינים? מהם המקורות לאמונות אלו? האם לימוד מחשבת ישראל מסייע ליצור בין התלמידים תחושה של בהירות אודות אמונותיהם ומחויבותם כפי שהיו רוצים מורים וכותבי תכניות הלימודים? קבוצה של עמיתי עתיד ניסתה לענות על שאלות אלו על בסיס של ראיונות עומק נרחבים עם תלמידים במערכת בתי הספר הציונים דתיים. התוצאות מאלפות ומטילות ספק ביעילות תכנית הלימודים הקיימת ומאתגרות מחנכים לחשיבה מחודשת על היחסים בין חינוך למחשבת ישראל לאמונות וערכי התלמידים.

ד"ר יואל פימקלמן הוא מנהל מחקר ופרויקטים בעמותת עתיד, ומלמד גמרא ומחשבת ישראל במדרשת לינדנבאום (ברוריה) בירושלים.


עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.