מידע כללי | תוכנית עמיתים | "דברים כלשונם" | טופס הרשמה | צור קשר |

חינוך דתי ואמנות יצירתית

כפתיחה לסדרה של יוזמות מתוכננות בנושא האמנות בחינוך הדתי, התקיים בנובמבר 2003 כנס בחסות משותפת ל"עתיד" ולמוזיאון הישיבה אוניברסיטה בניו יורק. נושא הכנס היה רוחניות יצירתית: החינוך הדתי והאמנות. הכנס משך אליו למעלה ממאה וחמישים מחנכים ואומנים. הכנס נמשך יום שלם ובמהלכו התקיימו דיונים וסדנאות בנושאים הקשורים למקומה של האומנות בחינוך היהודי.

הרב ברווינדר נשיא עמותת עתיד:

'עתיד' מעוניינת לענות על השאלה מהם הערכים והרעיונות הטבועים באמנות הויזואלית והיצירתית ההופכים אותם למשכנעים, וכיצד ניתן להיעזר באומנות כדי להחיות מחדש את לימוד התורה וקיום המצוות אשר, באופן טראגי, הפכו עבור תלמידים רבים נעדרי מסתורין ומשיכה .מה המשמעות של ערכים ורעיונות אלו בעבורנו בעבודתנו החינוכית בבתי הספר."

שלושה מושבים שנערכו בכנס הדגימו את האתגרים והאפשרויות משלושה היבטים שונים: - התורנית,האומנותית, והחינוכית. בין שיאי הכנס הייתה סדנא מעשית בהנחיית אמנים, במסגרתה נתבקשו המשתתפים לצייר "כדרך לחקור את הפוטנציאל של המעשה היצירתי כמודל וגירוי לתהליך ה'האטה', אשר עשוי להיות דומה לצורך להתכונן לתפילה", מסביר מנחה הסדנא, האמן אופיר אגסי.

עדיין, הצגת האמנות - הן כיצירתיות אמיתית והן כאמצעי להערכת היופי בבתי הספר מהווה אתגר משמעותי. 'עתיד' שואפת לשפר את מצב החינוך הדתי על ידי פתוח יוזמות ובחינת האפשרויות בחינוך, ובכלל זה גם את האפשרויות של הטמונות בתחום האומנות. מסביר הרב יוסף סאקס, מנהל 'עתיד'.

הרב ברוונדר השווה בין האיכות הנדירה של היופי המצויה בטבע או ביצירות אומנות למיוחדות של האמת הטמונה בתורה. "באופן פארדוקסלי, אף אחת מהן לעולם לא מספקת - אנו תמיד חשים צורך לחוות עוד ועוד יופי ואמת.

ערב מקביל לכנס בניו יורק, נערך בירושלים בשיתוף עם מכללת אמונה בג' תמוז התשס"ד. בכנס בו השתתפו אנשי חינוך ואומנות דיבר הרב ברובנדר על האפשרויות להתחדשות של העבודה הדתית דרך האומנות. בכנס דיבר האומן ישראל הרשברג על שיפור התשתית החינוכית לחינוך להערכת אומנות בהווי הישראלי.

על הדברים הגיבו שירה ברויאר, גב' סלביה בר עם, הרב יהושע וידר, ד"ר נדין שינקר.

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.