מידע כללי | תוכנית עמיתים | "דברים כלשונם" | טופס הרשמה | צור קשר |

תוכניות עתידיות ב"עתיד"

תוכנית העמיתים חוזרת:

בשנה הקרובה תתחדש התוכנית לעמיתים בכירים בחינוך הדתי. תוכנית זו (מחזור ז') ישתתפו עשרה עמיתים בעלי נסיון רב בשדה החינוכי שיפגשו לסמינרים שבועיים לדון בסוגיות חינוכיות ויעסקו פרויקטים קבוצתיים בהם יחקרו נושאים בשדה החינוך.

עתיד מקים תוכנית בית מדרש חדשני בבית הספר נוגה בית שמש

בשנת הלימודים התשס"ה ישתתף עתיד בהקמת בית מדרש ייחודי בבית הספר "נוגה" בית שמש. בית מדרש זה מהווה תוכנית פיילוט של הפרוייקט עליו עבדו העמיתים הבכירים של עתיד בשנה"ל התשס"ד.

עתודה- תוכנית לעמיתים צעירים:

בשנה"ל התשס"ה 2004-2005 תפתח בעתיד תוכנית חדשה לעמיתים צעירים. תוכנית עתודה היא בשיתוף מכון סלובייצ'יק בבוסטון בראשות הרב יעקב שכטר. בתוכנית "עתודה" ייפגשו העמיתים אחת לשלושה שבועות לדיון בסוגיות חינוכיות במשנתו של הרב י.ד. סלובייצ'יק זצ"ל. העמיתים יכתבו נירות עמדה שיעסקו ביישום הרעיונות של הרב לשדה החינוכי.

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.