מידע כללי | תוכנית עמיתים | "דברים כלשונם" | טופס הרשמה | צור קשר |

'עתיד' - עמיתים בכירים

בשנת הלימודים 2003-04 הזמינה 'עתיד' שלשה מעמיתיה לשוב כחברי צוות, העובדים על פיתוח חזון חינוכי מעמיק והצעות יישומיות לבתי ספר דתיים. ד"ר יואל פינקלמן, מעדכן אותנו אודות המשימה שהוא, עליזה סיגל וחביבה שפטר לקחו על עצמם.


ד"ר יואל פינקלמן

רפורמה בבית הספר היא תהליך ארוך וקשה. ברוב המקרים שינוי בא כתגובה לבעיות מיידיות הזוקקות פתרון ולא כתכנית מקדמית החוזה כיצד יראה חינוך אידילי. כאשר שבנו ל'עתיד', בספטמבר, הציב בפנינו הרב ברובנדר אתגר. לא להתחיל מבית ספר קיים בכל ממשותו, כי אם בחזון על אידיאל וכיצד ניתן להגשימו. הוא הציע לנו לדמיין בוגר אידיאלי של ישיבה תיכונית וליצור דגם של בית ספר שיוכל לייצר בוגר שכזה. היה עלינו להתעלם - לפחות ברגע זה - מהמורכבות והבעייתיות האמיתית של תקציב, צוות ודומיהם ולהתמקד באותם אידיאלים ולקבוע כיצד חזון שכזה ירקום עור וגידים ואז "ללכת אחורה" בשרטוט תוואי המאפשר לאותו החזון להתממש.

אנו נענינו לאתגר בטענה כי על החינוך לרתום את האנרגיה והמוטיבציה שמציגים בני הנוער עבור דברים רבים, בדרך כלל לא עבור בית הספר. באימוץ אספקטים של בית המדרש המסורתי, בשילוב עם תיאוריות פדגוגיות מהחינוך הכללי השמות דגש על בחירה חופשית של התלמיד ועל עצמאות אקדמית, אנו מאמינים כי ניתן יהיה לשפר באופן קיצוני את המוטיבציה של התלמיד, השגיו האקדמיים ומעל לכל, את הזדהותו עם התורה וערכיה.

עבודתינו כללה כמה שלבים. ראשית, ביקרנו וצפינו בבתי ספר, הן בארץ והן בארה"ב ושוחחנו עם אנשי חינוך מובילים אודות עצמאותו של התלמיד והשימוש בבית המדרש. שנית, בחנו את הספרות המקצועית בנושא הן מהזווית היהודית והן מהזווית כללית. לבסוף, מיפינו כמה מודלים של בתי ספר חדשים בהם נוכל לעבוד כדי להעצים את העצמאות והמוטיבציה של התלמיד, בלא לאבד מאותם אלמנטים טובים הקיימים במערכת.

בעזרתם המתמשכת של יתר חבריי צוות 'עתיד', יצרנו נייר עמדה הכולל הצהרה אידיאולוגית על מקומו של הלימוד העצמאי בחינוך הדתי, חזון אודות בית הספר האידיאלי שיווצר והצעות ליישומים בבתי ספר קיימים תחת תנאים ממשיים ולעיתים קרובות מוגבלים. הצהרה זו תסייע לזעזע מעט כמה מהעמדות הקיימות בחינוך הדתי ותחל בשיח חדש שיעשיר הן את התיאוריה והן את המעשה של לימוד תורה עבור הנוער בן זמננו.

בשנת הלימודים הקרובה (תשס"ה) נקיים מסלול לימוד ייחודי בבית-ספר "נוגה" בבית שמש. בתכנית הניסויית תילמד קבוצת בנות נבחרת מכיתות ט'-י' את לימודי הקודש בצורה שונה, כשהדגש מושם על הקניית כלים ללימוד עצמאי ולתפיסה בין תחומית ויצירתית של הנושא הנלמד. לתלמידות תינתן יכולת בחירה נרחבת הן בדרכי הלימוד והן בתכנים. בעזרת תכנית זו אנו מקווים לבחון את הצעותינו כך שתשמש כמודל לבתי ספר אחרים.


הרב יאיר קאהן

אל פינקלמן, סיגל ושפטר מצטרף הרב יאיר קאהן, חבר ותיק בצוות ההוראה של ישיבת "הר עציון" ובעברו מנחה ב'עתיד':

"'עתיד' מתמודדת עם האתגרים של החינוך הדתי, אשר עומדים בחשיבות עליונה שכן תלמוד תורה איננו רק הכנה לחיים אלא משפיע על דרך החיים היהודית עצמה. היה זה מרגש לנסות להתעמת עם אותם אתגרים יחד עם מחנכים צעירים ומוכשרים, המסוגלים להיות רעננים בגישתם אך יחד עם זאת מחויבים לחלוטין למסורת"

הרב קאהן משמש כמשאב עבור הפרוייקט ואף תורם חלק בכתיבת יחידה אודות האתגרים היחודיים של תלמוד תורה והוראתה בזמננו.

עברית

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.