"בן ארבעים לבינה"
הזמנה לרב-שיח


ארבעים שנה לאיש האמונה הבודד
תובנות ומחשבות חדשות

השנה אנו מציינים ארבעים שנה להוצאתו לאור של 'איש האמונה הבודד'--מאמרו המונומנטלי של הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל, שהופיע במקור בכתב העת Tradition (קיץ 1965).

עמותת עתיד מזמינה אתכם לתרום לפורום דיונים, שיתקיים באתר שלנו (www.atid.org) ועתיד לראות אור בדפוס, על ידי כתיבת מחשבותיך או תובנותיך אודות משמעות הרעיונות המרכזיים המופיעים בספר לגביך באופן אישי. כיצד עיצבו רעיונות אלו את עבודתך כמחנך או כמנהיג יהודי? מהי מידת הרלוונטיות של 'איש האמונה הבודד' לחיים הדתיים בזמננו? כיצד השפיעו רעיונות אלו על העולם הדתי? כיצד הם יכולים להשפיע?

אנו מעוניינים בחשיבה אישית על אחת או על כל השאלות שלעיל. אל תחששו מפני כתיבה בגוף ראשון.

על המאמרים להכיל בין 800-1000 מילה, ויש להגישם (עדיף בדוא"ל ל- atid@atid.org) עד לתאריך ח' תמוז תשס"ה (15/7/05). ניתן לכתוב בעברית או באנגלית. אם אתם מצטטים מהטקסט, עדיף לצטט מהחיבור כפי שהודפס בכרך 'איש האמונה' של מוסד הרב קוק (1971). לכותבים באנגלית: בציון מספרי העמודים עדיף להפנות למהדורתDoubleday (1992), הזהה למהדורת Aronson (1997). אנא הימנעו מהערות שוליים. זיכרו לכלול תקציר של קורות חיים כפי שהייתם מעוניינים שיופיע בדפוס.

הרב יוסף סאקס
נשיא

הרב חיים ברובנדר
עמותת עתיד מנהל

 

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.