Events

להאזנה להרצאה של הרב שטיינזלץ
לחץ כאן

להאזנה לדיון לאחר ההרצאה
לחץ כאן

להורדת
קובץ שמע (הרצאה)
לחץ כאן

להורדת
קובץ שמע (דיון)
לחץ כאן

להורדת השאלות שהוצגו לדיון
(PDF):
לחץ כאן

הפורום לעיון ודיון בחינוך הדתי

הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ
ברב-שיח עם

הרב חיים ברובנדר
נשיא, עמותת עתיד
גב' מלכה פיוטרקובסקי
מדרשת לינדנבאום

הגבולות המשתנים של
ארון הספרים התורני

מה בפנים, מה בחוץ, ומי קובע?
השלכות על מצות תלמוד תורה
ועל קביעת תוכניות הלימודים

יום רביעי, אור לכ"ה באדר תשס"ז
14.3.2007

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.