הצעה להתחדשות
בחינוך הדתי

תוכנית בית מדרש תיכוני

מזה זמן רב אנו סבורים שחידוש ושיפור של מערכת החינוך הדתי מחייבים אותנו לנסח ברהיטות את החזון החינוכי. צורך זה יוכל להיות ממולא בצורה טובה יותר, אם במקום לחשוב על החינוך הקיים כיום, נוכל לחשוב על מה שניתן להיעשות, ובעשותנו זאת עלינו להרחיב את דמיוננו כמה שיותר.

וחשיבה על איך החינוך צריך להיות היא דרישה מוקדמת לחינוך המתפקד היטב, "עתיד" השקיעה אנרגיה מרובה כדי לפתח את ההצעה אותה אנו מציגים בזאת.

בית הספר הדתי בפזורה ובישראל, בדרך כלל, בנוי על פי מודל די נוקשה. הקצב של חיי בית הספר קבוע ברובו לכלל התלמידים עם שונות מעטה (כדוגמת הבחירה האם למודי הבוקר יכילו רק לימודי קודש או שלימודי הקודש יפוזרו על פני היום כולו).

יתכנו סיבות טובות מאוד לברירת מחדל זו הקיימת ברוב בתי הספר. לשיקולים הכלכליים יש משקל רב. אנו טוענים כי חשיבה על שינוי מבני של בתי הספר הדתיים תשבור את המודלים הנוקשים ותאפשר לנו לפתח מודלים חלופיים. מאחר וחשיבה על איך החינוך צריך להיות היא דרישה מוקדמת לחינוך המתפקד היטב, "עתיד" השקיעה אנרגיה מרובה כדי לפתח את ההצעה אותה אנו מציגים בזאת.

פיתחנו מודל של בית ספר הממחיש ומדגים את סגנון הלמידה שברצוננו לראות בבתי הספר התיכוניים. למרות שהמודלים מבוססים, בחלקם, על רעיונות מסורתיים, המודלים המוצעים על ידינו חדשים לחינוך הדתי בן-זמננו.

באופן חלקי יש בהצעתנו תגובה לבעיות מיוחדות הקיימות במערכת העכשווית. קיים משבר ניכר בחינוך הדתי הן בישראל והן בתפוצות המתבטא במחויבות מועטה ללימוד תורה, חסר במיומנויות טקסטואליות ומיעוט ידע אצל תלמידינו וכן בתופעות של עזיבת הדת ואי קיום מצוות (תופעת הדתל"ש). מכל מקום, אנחנו מאמינים כי ההצעות שאנו מעלים כאן יעילות באופן פוטנציאלי, גם ללא קשר לבעיה מיוחדת שהמערכת חווה. מכיוון ש'בית מדרש' הינו מודל ששרת את קהילת לומדי התורה מזה זמן רב, טוב נעשה אם נאמץ מודל זה ונתאים אותו לתלמידי בית הספר התיכון שלנו. אנו מאמינים ש 'בית מדרש' תיכוני יכול להפיח חיים בתלמידים מסוימים. הדבר יכול לפתח את מיומנויותיהם הטקסטואליות ומה שיותר משמעותי, לעודד אותם למצוא בלימוד התורה משמעות ותועלת. פיתחנו מודל של בית ספר הממחיש ומדגים את סגנון הלמידה שברצוננו לראות בבתי הספר התיכוניים. למרות שהמודלים מבוססים, בחלקם, על רעיונות מסורתיים, המודלים המוצעים על ידינו חדשים לחינוך הדתי בן-זמננו.

בשלבי הכנת המודלים ביקרנו בבתי ספר בישראל ובצפון אמריקה, נעזרנו בספרות מהדיסציפלינות האקדמאיות הרלוונטיות, נפגשנו עם מחנכים בכירים והתמודדנו עם הערותיהם על עבודתנו המתמשכת. המודל המוצע על ידינו הינו, ללא ספק, רדיקלי, אולם הצעתנו כוללת גם הצעות יותר מתונות שאולי ישפיעו על בתי ספר יותר קונוונציונאליים. למרות זאת, אנו מאמינים כי המודל הרדיקלי יותר אכן יכול להיות מיושם. בעוד שאף מחנך אחראי לא יסמוך את ידיו על הצעה הטוענת לפתרון קסם לכל התלמידים, (הצעתנו אינה כזו) אנו מאמינים שהצעה זו יכולה לשפר את בתי הספר הדתיים, את לימוד התורה ואת החיים הדתיים עבור רבים.

בשנת הלימודים תשס"ה (ספטמבר 2004), "עתיד" החלה בהפעלת תכנית ניסויית בבית ספר תיכון ישראלי, כדי ליישם, לבחון ולהעריך את הדרכים בהן רעיונות אלו יוכלו לפעול למעשה. בסופו של דבר, "עתיד" מעוניינת להקים בית ספר חדש לאורו של מודל זה. אנו תקווה, כי יוזמות אלו יהוו דוגמא לאחרים.

בחינוך הדתי, הוכח, לעיתים קרובות, שעשייה היא הדרך היעילה ביותר לחולל שינוי. הצלחה, במידה ותושג, תביא לחיקוי.

בשלב זה אנו מעמידים טיוטת הצעה זו לעיונם של מחנכים נבחרים ומעצבי מדיניות חינוכית, כדי לקבל משוב וביקורת. אנו מקווים כי תחלקו עמנו את תגובותיכם, הערותיכם וביקורתכם. אנא, אל תהססו ליצור קשר עם משרדנו לכל מידע נוסף.

להורדת ההצעה, לחץ כאן...

Copyright © 2000-2010 ATID. All rights reserved.